Grondwater ontijzeren met een ontijzeraar

Bent u op zoek naar een ontijzeraar om grondwater of putwater te ontijzeren?

Vraag dan hier snel & eenvoudig een prijsofferte op maat aan voor uw ontijzeraar, volledig vrijblijvend:

Prijsofferte Ontvangen?

Stap 1 van 2

.

Ontijzeraar voor ontijzering grondwater

De ontijzeraar specialist

Aqua Service is een familiebedrijf met 50 jaar ervaring in waterbehandeling. Wij zorgen voor zuiver water voor diverse toepassingen. Doorheen de jaren ontwikkelden we een uitgebreid gamma. We behandelen kalkrijk, hard water met onze waterverzachters en ijzerhoudend water met onze ontijzeraars.

Grondwater ontijzeren particulier

Ontijzeraar ontijzeringsfilter

Ontijzering grondwater

Ruim 50 jaar ontijzeraar ervaring

Al sinds 1970 zorgen we voor zacht en kalkvrij water in talloze huishoudens en bedrijven. Op de particuliere markt zijn we zelfs de onbetwiste marktleider.

Directe verkoop, aan fabrieksprijzen

Omdat we werken zonder tussenpersonen kunnen we ontijzeraars en waterverzachters plaatsen en onderhouden aan de voordeligste prijzen en voorwaarden. Ook voor technische interventies zijn we snel ter plaatse. Ons eigen netwerk van technische medewerkers en techniekers bestrijkt immers het hele land.

Tip: IZI Cool monoblock airco |

Kwaliteitsvolle ontijzeraars

Onze ontijzeraars behoren tot de wereldtop op het vlak van werking, kwaliteit, betrouwbaarheid en technologie. Op vele jaren tijd hebben we een onschatbare knowhow en expertise in waterbehandeling opgebouwd. Hierdoor helpen we u snel en definitief van hard, kalkrijk of ijzerhoudend water af.

Grondwater ontijzeren waterbehandeling met ontijzeraar
Grondwater ontijzeren: beste waterbehandeling met een ontijzeraar

Ontijzeraar prijs offerte

Ontijzeraar bedrijf

Grondwater ontijzeren: Ontijzeraar van Aqua Service

Clack Special Resin, ontijzeren en ontkalken met de beste ontijzeraars.

Aqua Service verdeelt al geruime tijd deze ontijzeraars van Amerikaanse oorsprong. De Clack Special Resin ontijzeraar zorgt door ionenuitwisseling in één beweging voor zowel ontharden als ontijzeren en het verwijderen van mangaan. Net als bij een klassieke ontijzeraar moet ook hier geregenereerd worden met een pekeloplossing.

Clack Special resin wordt bijna ontsluitend gebruikt als ontijzeraar bij putwater. En dit vraagt een desinfectie bij iedere regeneratie. Daarom kan de ontijzeraar uitgerust worden met een speciale besturingsklep voorzien van een chlorinator voor de desinfectie.

De Beste Ontijzeraars

Toestellen die werken met Clack Ontijzeraar Special Resin vinden hun toepassing als ontijzeraar in privé woningen maar ook in landbouwbedrijven, hotels, restaurants en industriële bedrijven die gebruik maken van putwater.

De beschikbare volumes van ontijzeraars:

• 28 tot 71 L voor huishoudelijk gebruik; en
• van 71 tot 311 L voor commercieel gebruik.

Kies ook voor de beste ontijzeraars van Aqua Service, de beste manier om uw grondwater te ontijzeren.

Een ontijzeraar of ontijzeringsfilter is ideaal voor uw putwater of grondwater.

Kies voor Aqua Service, de expert in België op het vlak van ontijzeraars van de beste kwaliteit, aan de beste prijs.

Klassieke ontijzeraar | ontijzeringsfilter

Een klassieke ontijzeraar bestaat meestal uit een oxidatietoren en een filtertank. De grootte van de ontijzeraar wordt bepaald door het waterverbruik, de ijzergraad en de pH of zuurtegraad. Er wordt meestal gebruik gemaakt van ketels uit gegalvaniseerd staal die voorzien zijn van een bijkomende opening op het tanklichaam.

De filtertank kan gevuld worden met één enkel filtermedium of met een mix.

Voor de oxidatietoren kunnen eventueel doseerpompen geplaatst worden om de pH te verhogen of om het ijzer makkelijker te doen oxideren.

Kies voor een ontijzeraar van Aqua Service: de beste keuze voor de ontijzering van grondwater.

Ontkalker met ontijzeraar
Ontkalker met ontijzeraar

Over Aqua Service | Ontijzeraar – putwater ontijzeren

De medewerkers van Aqua Service zijn vakbekwame en gemotiveerde mensen. Zij kennen alle producten, hun werking en mogelijkheden door en door. Dagelijks zijn ze voor u in de weer, tot in de verste uithoeken van België.

Of het nu gaat om het plaatsen van een nieuwe waterontharder, een ontijzeraar of om een tussentijds onderhoud. U wordt altijd binnen de kortst mogelijke tijd op een professionele manier geholpen. Regelmatige bijscholingen zorgen ervoor dat onze mensen altijd van de allernieuwste technieken en methodes op de hoogte zijn. En als klant kan u daarvan volop genieten.

Ontijzeraar prijs offerte

Grondwater ontijzeren: wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Het water dat bij ons thuis uit de kraan komt, bevat naast zuiver water (het welbekende H2O) nog allerlei andere stoffen. Daarbij gaat het om de natuurlijke mineralen maar ook om diverse metalen zoals koper, seleen, chroom, mangaan en ijzer. Voor onze gezondheid zijn deze elementen meestal niet schadelijk, sommigen zijn zelfs noodzakelijk.

In wettelijke en andere bepalingen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese unie en de Wereldgezondheidsorganisatie precies vastgelegd welke stoffen in welke hoeveelheden voor mogen komen in het drinkwater. Er zijn ook regels voor de smaak en de kleur van het water, en ook die kwaliteiten van het water worden mede bepaald door de concentraties van metalen als ijzer en mangaan. Voor ijzer is de algemene norm: maximaal 0,2 mg ijzer per liter water. De bepalingen gelden ook voor alle bronwater dat bestemd is menselijke consumptie. Voor het grond- of oppervlaktewater dat dieren te drinken krijgen, is de norm iets ruimer. Daarvoor geldt een grenswaarde van 0,5 mg ijzer per liter water.

Hoe komt ijzer in water | ontijzeringsfilter

De mate waarin ijzer van nature voorkomt in water varieert van plaats tot plaats. IJzer is wel een element dat bijna overal in vrij grote hoeveelheden voorkomt, ongeveer 5% van de aardkorst bestaat namelijk uit ijzererts.

Water heeft een groot oplossend vermogen, dus ook het erts van ijzer dat van nature voorkomt in de bodem lost op in water net als het ook veel voorkomende metaal mangaan. De concentraties zijn maar op heel weinig plaatsen zodanig hoog dat het voor de gezondheid echt een groot probleem kan vormen.

Er zijn echter nog andere en goede redenen om de hoeveelheid ijzer (en mangaan) in ons water te beperken. We zetten die voor u hieronder even op een rijtje.

Waarom putwater of grondwater ontijzeren?

Hoewel ijzer op zich zelf in normale concentraties dus niet schadelijk is, kan het in hogere concentraties wel de werking van bepaalde medicijnen beperken. Met name die van een bepaalde groep van antibiotica (tetracyclines).

IJzer en mangaan kunnen daarnaast in hogere concentraties wel degelijk de smaak, de geur en de kleur van het water negatief beïnvloeden. Maar weinig mensen kunnen de typische metalige smaak en de roeskleur of de dito geur waarderen.

IJzer slaat neer, wat onder andere in de landbouw leidt tot problemen met installaties en werktuigen. Waarvan onderdelen zoals pompen, leidingen, sproeiers, drinkpunten en dergelijke verstopt kunnen raken.

Daarnaast wil besproeiing met sterk ijzerhoudend water in de land- en tuinbouw nog al eens zorgen voor roestaanslag op het gewas, daar zit de consument natuurlijk niet op te wachten.

Meer dan genoeg redenen dus voor ontijzering.

Er is dan ook sprake een groeiende markt voor ontijzeraars. Van eenvoudige ijzerfilters voor grondwater of putwater en compacte ontijzeraars voor particulier gebruik tot grote professionele ontijzerinstallaties met een hoge capaciteit.

Daarover hieronder meer.

Eerst een inkijkje in de techniek van het water ontijzeren, hoe haal je een overmaat aan ijzer nu uit het water.

Ontijzeren vereist oxidatie, meestal door beluchting

Ook voordat professionele ontijzerinstallaties gangbaar werden, werd ontijzeren al toegepast voor bijvoorbeeld de moestuin en in tuinderijen.

Die manieren van water ontijzeren maken gebruik van beluchting voor oxidatie van het ijzer. Door water bloot te stellen aan zuurstof, verbinden de fijne ijzerdeeltjes zich aan de zuurstof, op die manier vormen zich iets grotere roestvlokjes, die door hun gewicht naar de bodem zakken. Thuis tuinders gebruiken hiervoor een samenspel van twee tot drie regentonnen. De grote tuinderijen werken met bezinkingsbassins, die ze veelal zelf maken door een stuk land te omdijken en af te dekken met folie. Een pomp sproeit het water aan de ene kant bovenin het bassin, waarbij de verneveling zorgt voor de beluchting en oxidatie, terwijl aan de andere kant (natuurlijk wel een stukje boven de bodem met de bezonken roestdeeltjes) een tweede pomp het klaar om te gebruiken, ontijzerde water weer uit het bassin pompt.

Alternatieven voor beluchting via een ontijzeraar

Er zijn andere manieren om te ontijzeren dan via beluchting maar ook die werken volgens het principe van oxidatie. Kern van de oplossing is altijd dat de fijne deeltjes ijzer zich verbinden met zuurstof, waardoor grotere vlokjes roest ontstaan, die puur door hun gewicht bezinken, ergens aan gebonden worden of op basis van hun grotere omvang bijvoorbeeld met een ijzerfilter voor grondwater of putwater opgevangen kunnen worden. Als alternatief voor beluchting wordt een tweetal andere technieken ingezet, te weten chemische oxidatie of adsorptie oxidatie.

Ontijzeren door chemische oxidatie

Bij ontijzeren met behulp van chemische oxidatie gebeurt de oxidatie, zoals de naam al aangeeft, door blootstelling aan chemicaliën, meestal kaliumpermanganaat, ozon gas en peroxide in plaats van door beluchting. De toevoeging van ozon aan het water zorgt voor gasbellen waaraan dan via filters waterstofperoxide als oxidant (dat is een stof die als katalysator het proces van oxidering in gang zet) wordt toegevoegd, hierdoor vormen zich wat wordt genoemd hydroxylradicalen, die de eigenlijke oxidatie voor hun rekening nemen. In de plaats van waterstofperoxide kunnen ook andere oxidanten worden gebruikt.

Een al wat oudere variant hierop is staat bekend als de groenzand filter methode. Deze maakt gebruik van een groen kleimineraal dat de eigenschap heeft om met behulp van kaliumpermanganaat opgelost ijzer en mangaan om te vormen tot niet meer oplosbare deeltjes die in het zandfilter achterblijven.

Ontijzeren door adsorptie oxidatie

Een andere techniek, die in een ontijzeraar kan worden toegepast voor de oxidatie van het ijzer in water, is de zogenaamde adsorptie oxidatie. Hierbij wordt het water in een luchtdicht systeem langs wanden van ijzeroxide geleid die de ijzerdeeltjes die voorbij komen adsorberen. Wanneer dit oppervlak volledig bezet is met deeltjes ijzer, wordt er zuurstofrijk water langs geleid om de oxidatie op gang te brengen. De eigenlijke ontijzering vindt dan plaats door de aldus gevormde vlokjes roest op te vangen in bijvoorbeeld een zandfilter.

Combinaties van oxidatie technieken

De meest krachtige manieren van ontijzering komen tot stand door gebruik te maken van combinaties van deze drie verschillende technieken voor oxidatie. Voorafgaande aan chemische oxidatie zou bijvoorbeeld een voorbehandeling van beluchting door middel van persluchtinjectie kunnen plaatsvinden. In plaats van een voorbehandeling kan ook na afloop van een chemische oxidatie juist als nabehandeling nog eens een extra vorm van adsorptie oxidatie en filtering achteraf toe gepast worden.

Ontijzeraars prijs

ontijzeraar voor ontijzering grondwater

Ontijzeringsfilter ontijzeraars

Ontijzerinstallaties op maat

Als je gebruik maakt van het grondwater uit je eigen bodem, dan kun je ook als particulier heel wat besparen op de maandelijkse factuur van je waterverbruik. Je zou zelfs helemaal zelfvoorzienend kunnen worden. Een te hoog ijzergehalte kan je daarbij echter lelijk dwars zitten. Een te hoog ijzergehalte kan zorgen voor roestafzetting op oppervlakten die besproeid worden, van uw ramen tot de moestuin, maar ook binnenin het systeem met als gevolg de verstopping van waterleidingen en kranen, of problemen met de warmtewisselaars in uw dure combiketel. Om al deze problemen te vermijden is ook voor particulieren die zelf in hun eigen water voorzien een goede ontijzeringsinstallatie of ontijzeringsfilter eigenlijk onmisbaar.

Ontijzeraar prijs particulieren

De hobby tuinder kon vanouds het water dat hij of zij gebruikt om zijn tuintje te begieten ontijzeren door een paar regentonnen te gebruiken. Dit als handmatig alternatief voor de bezinkbassins van de grote tuinders. Dat is een goedkope maar wel wat omslachtige ontijzeraar voor particulier gebruik. Inmiddels zijn er steeds meer particulieren die niet alleen hun tuintje willen begieten maar hun hele huishouding onafhankelijk van de waterleiding willen inrichten. Mede als gevolg van het pionierswerk van de groene voorlopers en de steeds bredere navolging die dezen kregen ontstond er een steeds grotere vraag naar goede oplossingen om water te ontijzeren.

Daarom zijn er tegenwoordig de nodige compacte standaardoplossingen op de markt. De ontijzeraar prijs varieert van een simpele waterfilterset voor ontijzering die vanaf een paar honderd euro te koop is, via eenvoudige ontijzeringsinstallaties voor grondwater of putwater met een vanaf-prijs rond de €1.000 – €3.000 tot complete multi-stage modulaire installaties voor volledige grondwaterzuivering vanaf ongeveer €8.000.

Aqua Service ontijzeringsinstallatie bedrijf

Maatwerk in ontijzeringsinstallaties

Met een capaciteit van zo’n 50 liter water per minuut is een dergelijk systeem voldoende om een volledig huishouden onafhankelijk van het waterleidingnet te laten functioneren. Daarbij is overigens ook maatwerk in zuivering mogelijk. Juist omdat er zo veel mogelijk is, is het van belang om vooraf goed te bepalen hoeveel water u voor welk doel gebruikt en in hoeverre dat ontijzerd moet worden. Drinkwater moet immers veel intensiever worden gezuiverd dan het water dat u gebruikt om het toilet door te spoelen of waarmee u de was doet.

Info: ontijzeraar kopen

Niet alleen voor huishoudelijk gebruik maar ook in bijvoorbeeld de agrarische sector is tegenwoordig meer maatwerk mogelijk dan de men zich realiseert. De branche van grondwater ontijzeren en de zuivering van grondwater in het algemeen is volop in beweging.

Zowel in leveranciers als in producten is er op dit moment meer keus dan ooit in ontijzeraars. Het is dan ook belangrijk om zich vooraf goed te informeren. Ook om deskundig advies in te winnen en met een specialist in ontijzering zorgvuldig alle mogelijkheden te bespreken die in uw specifieke situatie van toepassing zijn. Op die manier kan een goede keuze worden gemaakt voor een ontijzeraar die precies doet wat u er van verwacht.

Ontijzeraar prijs offerte

Welkom op Ontijzeraars.be